Giới thiệu

Miền bắc

Số 461 Cao Xanh TP Hạ Long
Điện thoại kinh doanh: 0944381999 
Email: Minh.sieuthigianphoi@gmail.com
Hải Phòng
Số: 85 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.
Điện thoại kinh doanh: 0934345883
Email: Minh.sieuthigianphoi@gmail.com

Kết nối với chúng tôi